آشنایی با کابین هواپیما

کابین خلبان در حقیقت قلب و مرکز کنترل هواپیما می باشد و خلبان و کمک خلبان می توانند در کابین تمامی تجهیزات و سیستم ها را کنترل نمایند تا بتوانند هواپیما را با ایمنی و به خوبی به پرواز در بیاورند. تا مدتی قبل کابین خلبان پر از شاسی های مکانیکی، درجه و کلیدهای زیادی بوده ولی امروزه این تجهیزات با تجهیزات الکترونیکی و صفحات نمایشگر کامپیوتری جایگزین شده اند . هواپیماهای مدرن بسیار پیچیده می باشند و برای کنترل نمودن آن ها، خلبان باید از کامپیوتر کمک بگیرد. کامپیوتر به صورت خود کار تجهیزات هواپیما را در طول پرواز چک می کند تا مطمئن شود آن ها به درستی کار می کنند. سیستم های اتو پایلوت (Auto Pilot) برای کنترل نمودن خود کار هواپیما در مسیرهای طولانی به کار می رود. در این صورت خلبان تنها بر مسیر حرکت نظارت می کند تا از درست بودن نحوه پرواز اطمینان حاصل نماید.

اجزای داخلی کابین خلبان به شرح زیرند:

 1. صندلی خلبان
 2. دسته کنترل
 3. قطب نمای رادیویی
 4. استارت موتور
 5. قطب نمای مغناطیسی یدکی
 6. EADI
 7. نشانگر سرعت هوا
 8. اهرم باز و بسته کردن چرخ
 9. صفحه نمایش سیستم های موتوری
 10. اهرم تنظیم نیروی پیشران موتور
 11. ترمز پارک کردن
 12. رادیوی VHF
 13. نشانگر آتش موتور و از کار انداختن آن
 14. اهرم کنترل فلاپ ها
 15. ارتفاع سنج
 16. پدال کنترل سکان