کنترلرهای مراقبت پرواز و خلبانان دوبال ایمنی پروازها

دو بال ایمنی پروازها :کنترلرهای مراقبت پرواز و خلبانان

رضا جعفر زاده ، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری  بیان کرد : کنترلرهای مراقبت پرواز و خلبان  به منزله دو بال ایمنی هواپیما می باشند و هدایت هواپیما ، از زمان استارت و برخواستن آن از فرودگاه مبدا تا فرود آمدن در مقصد را برعهده دارند . ایشان اضافه کرد: در واقع نمیتوان از پرواز بی خطر صحبت کرد و نقش کنترلرها را درنظر نگرفت.

ایشان به این نکته تاکید کردند که : تکیه گاه خلبانان در مواقع اضطراری و حساس بعد از خدا ، کنترلرها می باشند . کارشناسان این رشته جزء افراد باهوش ودارای سرعت تصمیصم گیری بالا در مواقع لزوم هستند. این شغل جزء سه شغل سخت در مشاغل دنیا است. علاوه بر نظم ، این افراد در آرایش پروازی و ترافیک هوایی نقش دارند و همچنین در صنعت حمل و نقل هوایی نیز نقش به سزایی ایفا میکنند.

مراقبت یا کنترلر پرواز شامل سرویس های تخصصی زیر است :  کنترل ترافیک هوایی، کنترل منطقه ای، کنترل فرودگاهی، اطلاعات پرواز، هشدار، واحد کنترل پرواز، واحد برج مراقبت پرواز...
 فدراسیون جهانی ایفاتکا 28 مهر را به عنوان روز جهانی کنترل پرواز نام گذاری کرده است.