پرواز به کدام جهت سریعتر است شرق یا غرب ؟

در جو زمین جریانی به نام جت استریم وجود دارد . این جریان که به آن جریان بادی نیز می گویند در ازتفاعات بالا بین دو لایه تروپوسفر و استراتوسفر جو زمین قرار دارد و با سرعتی حدود 160 تا 480 کیلومتر بر ساعت زمین را دور میزند. نیم کره های زمین هرکدام دارای یک جریان جت قطبی و یک جریان جت استوایی هستند که اصطلاحا به آن ها جت استریم گویند. این جریان ها کوتاهند و پهنای آن ها تنها چند کیلومتر میباشد.

جهت گردش جریان های جت استریم  به سمت شرق می باشد. به همین دلیل است که پرواز به سمت شرق سریعتر از پرواز به سمت غرب است . این سرعت برای هواپیماهای تجاری بسیار مهم است و به همین دلیل خلبان های این هواپیماها مسیری را برای پرواز انتخاب میکنند که از این جریان ها بگذرند و زودتر به مقصد برسند. اما برای بقیه پرواز ها که سرعت چندان مهم نیست خلبان سعی میکند تا حد امکان در مسیر مستقیم هواپیما را هدایت کند.

سرعت بیشتر در حرکت به سمت شرق سبب شده تا موشک ها و فضاپیماها نیز در این جهت پرتاب شوند تا علاوه بر سرعت مداری، سرعت گردش این جریان ها نیز به حرکت سریعتر آن ها کمک کند.